آخرین اخبار و رویدادها
مسابقه هفته بهداشت مشروح خبر ...

تكليف نوروزي - اداره كل آموزش پرورش مشروح خبر ...

آزمون آزمايشي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و دولتي مشروح خبر ...

آزمون آزمايشي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و دولتي مشروح خبر ...


سایر خبرها ...
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3
تصاویر مدرسه

به وب سایت دبستان شهيد جاويد خوش آمدید.

كادر اداري و آموزشي د بستان شهيد جاويد سال نو
را به همه دانش آموزان و اولياء محترم تبريك مي گويد.

اميدواريم در سال جديد شاهد موفقيت هاي تحصيلي و علمي و فرهنگي دانش آموزان باشيم.

متولدین این هفته
طناز احسانی شال
شنبه 2 بهمن
تولدت مبارک!
آیدا اقبالی
یکشنبه 3 بهمن
تولدت مبارک!
ریحانه رستم پورهوچقان
یکشنبه 3 بهمن
تولدت مبارک!
فرناز سربازی
یکشنبه 3 بهمن
تولدت مبارک!
غزل حسن زاده
دوشنبه 4 بهمن
تولدت مبارک!
مهرناز تقیان
دوشنبه 4 بهمن
تولدت مبارک!
کیمیا نثاری
دوشنبه 4 بهمن
تولدت مبارک!
رها اصحاب
سه شنبه 5 بهمن
تولدت مبارک!
مارال جعفری
سه شنبه 5 بهمن
تولدت مبارک!
بیتا بخشنده
چهارشنبه 6 بهمن
تولدت مبارک!
کیانا رحیمی قصبه
پنج شنبه 7 بهمن
تولدت مبارک!
فاطمه کریمی
جمعه 8 بهمن
تولدت مبارک!
سیده ساحل رحمانی
جمعه 8 بهمن
تولدت مبارک!
صدف عزیزی
جمعه 8 بهمن
تولدت مبارک!
دانش آموزان برتر
آتنا یاوری
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پرنیان صیادی
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
الینا اردودری
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ستایش پیوندی
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ریحانه عطائی نیک
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
یلدا اسدی داودآبادی
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
یکتا تشیعی
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهدیس شاهرخی
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
احلام سادات کریمان
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
عسل اصغرپور
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
عارفه دلیری
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آبنوس کاظمی دهکردی
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
زهرا قهوه چیان
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ملیکا ملکی
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
باران بهاءالدین پور
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ریحانه خیاط زاده ماهانی
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
فاطمه کوهستانی نژاد
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
فائزه شهبازی یاشلباش
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سیده مهرآسا مظلوم
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سپیده سادات پارسازاده
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
فاطمه باقرپوراردکانی
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهسا نجفی
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پانیذ کاردگر
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
هلیا بهمن
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ریحانه خادم الحسینی
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پیوند حمزه لو
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حانیه یاسری پور
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مبینا خدایاری هشی
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهلا رجب پورنیکو
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مرجان دولتشاهی
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ساناز ساقی کلهری
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
غزل رنجبر
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
الینا سربیشه گی
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نادیا سهرابی
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
هدی شهبازی فراهانی
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
دنیا دانشفر
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نگین نجفی
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهتا شهرکی
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
شادی یدالهی خالص
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
عسل برومنداصل
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
هانیه رضائی
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مبینا رحمانی
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
طناز ابراهیمی
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پرنیان اکبری موغاری
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آیدا عبدالمنافی
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
کیانا رحیمی قصبه
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نادیا زارعی
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
بهاره شیرزاد
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حنانه خادمی طامه
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سارا کاظمی
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
یگانه سادات حسنی
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آرزو خدادادگان
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پریناز خیرآبادی
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ساحل عبدالملکی
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
تیناسادات طاهری
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پارمیدا کرمعلی
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ثنا رهبری
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
بیتا روزبه
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
هانیه مظاهري مطلق
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نرگس سادات سیدحائری
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
غزل ریاحی
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آتنا عبدی
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
فاطمه سالاریه
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مونا حائریان اردکانی
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نرگس طایفه
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سارای عباسی ترکمانی
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
رژینا آهنگریان
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
زهرا صادقی نوری
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهرناز تقیان
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سیده نازنین جلالی چیمه
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حانیه منشاری
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
کیمیا نصیری
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سحر فاضلی
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پانیذ پیروزیان
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حنانه رجبی
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
کیمیا رحیمی
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سارا صابری زفرقندی
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نگین کاوان تلخابی
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نازنین خیل تاش
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
شیوا کوثری
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سحر دانش خواه
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نازنین مهین دوست
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
زهرا ایزدی نیا
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پریسا خدابنده لو
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نیایش ایرانشاهی
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مریم سادات جاویدمند
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حنانه درويش
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حسنا زارع
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نگین ریاحی کیا
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهشید محسنی
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آلبوم تصاویر
ادامه ...
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبستان شهيد جاويد
02177911078
خیابان نارمك - خيابان سمنگان فرعی ميدان 71
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.