آخرین اخبار و رویدادها
مسابقه هفته بهداشت مشروح خبر ...

تكليف نوروزي - اداره كل آموزش پرورش مشروح خبر ...

آزمون آزمايشي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و دولتي مشروح خبر ...

آزمون آزمايشي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و دولتي مشروح خبر ...


سایر خبرها ...
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3
تصاویر مدرسه

به وب سایت دبستان شهيد جاويد خوش آمدید.

كادر اداري و آموزشي د بستان شهيد جاويد سال نو
را به همه دانش آموزان و اولياء محترم تبريك مي گويد.

اميدواريم در سال جديد شاهد موفقيت هاي تحصيلي و علمي و فرهنگي دانش آموزان باشيم.

متولدین این هفته
حنانه سادات قریشی کهنگی
یکشنبه 7 آذر
تولدت مبارک!
زهراسادات اشرف
دوشنبه 8 آذر
تولدت مبارک!
ریحانه میرزاخانی
دوشنبه 8 آذر
تولدت مبارک!
مبینا سیفی
سه شنبه 9 آذر
تولدت مبارک!
سارا صابری زفرقندی
سه شنبه 9 آذر
تولدت مبارک!
یاسمین اکبری خرد
چهارشنبه 10 آذر
تولدت مبارک!
آیدا علی پور
چهارشنبه 10 آذر
تولدت مبارک!
حانیه فهیم
پنج شنبه 11 آذر
تولدت مبارک!
دانش آموزان برتر
آتنا یاوری
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پرنیان صیادی
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
الینا اردودری
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ستایش پیوندی
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ریحانه عطائی نیک
پایه اول کلاس 11
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
یلدا اسدی داودآبادی
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
یکتا تشیعی
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهدیس شاهرخی
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
احلام سادات کریمان
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
عسل اصغرپور
پایه اول کلاس 13
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
عارفه دلیری
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آبنوس کاظمی دهکردی
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
زهرا قهوه چیان
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ملیکا ملکی
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
باران بهاءالدین پور
پایه اول کلاس 12
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ریحانه خیاط زاده ماهانی
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
فاطمه کوهستانی نژاد
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
فائزه شهبازی یاشلباش
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سیده مهرآسا مظلوم
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سپیده سادات پارسازاده
پایه دوم کلاس 23
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
فاطمه باقرپوراردکانی
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهسا نجفی
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پانیذ کاردگر
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
هلیا بهمن
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ریحانه خادم الحسینی
پایه دوم کلاس 21
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پیوند حمزه لو
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حانیه یاسری پور
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مبینا خدایاری هشی
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهلا رجب پورنیکو
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مرجان دولتشاهی
پایه دوم کلاس 22
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ساناز ساقی کلهری
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
غزل رنجبر
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
الینا سربیشه گی
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نادیا سهرابی
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
هدی شهبازی فراهانی
پایه سوم کلاس 32
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
دنیا دانشفر
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نگین نجفی
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهتا شهرکی
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
شادی یدالهی خالص
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
عسل برومنداصل
پایه سوم کلاس 31
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
هانیه رضائی
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مبینا رحمانی
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
طناز ابراهیمی
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پرنیان اکبری موغاری
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آیدا عبدالمنافی
پایه سوم کلاس 33
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
کیانا رحیمی قصبه
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نادیا زارعی
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
بهاره شیرزاد
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حنانه خادمی طامه
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سارا کاظمی
پایه چهارم کلاس 43
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
یگانه سادات حسنی
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آرزو خدادادگان
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پریناز خیرآبادی
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ساحل عبدالملکی
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
تیناسادات طاهری
پایه چهارم کلاس 41
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پارمیدا کرمعلی
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
ثنا رهبری
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
بیتا روزبه
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
هانیه مظاهري مطلق
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نرگس سادات سیدحائری
پایه چهارم کلاس 42
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
غزل ریاحی
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آتنا عبدی
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
فاطمه سالاریه
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مونا حائریان اردکانی
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نرگس طایفه
پایه پنجم کلاس 52
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سارای عباسی ترکمانی
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
رژینا آهنگریان
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
زهرا صادقی نوری
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهرناز تقیان
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سیده نازنین جلالی چیمه
پایه پنجم کلاس 53
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حانیه منشاری
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
کیمیا نصیری
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سحر فاضلی
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پانیذ پیروزیان
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حنانه رجبی
پایه پنجم کلاس 51
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
کیمیا رحیمی
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سارا صابری زفرقندی
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نگین کاوان تلخابی
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نازنین خیل تاش
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
شیوا کوثری
پایه ششم کلاس 63
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
سحر دانش خواه
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نازنین مهین دوست
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
زهرا ایزدی نیا
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
پریسا خدابنده لو
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نیایش ایرانشاهی
پایه ششم کلاس 62
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مریم سادات جاویدمند
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حنانه درويش
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
حسنا زارع
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
نگین ریاحی کیا
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
مهشید محسنی
پایه ششم کلاس 61
دانش آموز نمونه درسي و اخلاقي سري دوم
آلبوم تصاویر
ادامه ...
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبستان شهيد جاويد
02177911078
خیابان نارمك - خيابان سمنگان فرعی ميدان 71
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.